Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου

Προ των πυλών βρίσκεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, καθώς η αρμόδια Γραμματεία ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε την απόφαση για την έκδοση αυτής της πρόσκλησης, χρηματοδοτώντας στο απόλυτο τις αναγκαίες -εδώ και αρκετά χρόνια – παρεμβάσεις, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Η ΕΡΤ Α.Ε. μέσω της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης & Ελέγχου Διαδικασιών της στόχευσε  στη χρηματοδότηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή προβλέπει την ανακαίνιση και την συντήρησή του κτιρίου, που κατασκευάστηκε τη διετία 1968-1969, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που αποφέρει η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται οι εξής επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ):

  • Επεμβάσεις επί του κελύφους και αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Ψηφιακή αντιστάθμιση συστήματος θέρμανσης
  • Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων με σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BMS)
  • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων τεχνολογίας LED.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί πιλοτικό έργο, το οποίο θα αφορά στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, για την υλοποίηση του οποίου θα συνδυαστεί η χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ με τη χρηματοδότηση μέσω Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β+. Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου κρίνεται  ιδιαίτερα  σημαντική, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης στο δημόσιο τομέα που θα υλοποιηθούν μέσω σύμβασης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων έργων σε δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του Ραδιομεγάρου που εκδόθηκε τον  Ιούλιο του 2018, η πραγματοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων θα επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 50,3%, χωρίς να έχει συνυπολογιστεί το όφελος της πιλοτικής δράσης ΑΠΕ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου ΕΡΤ

Μοιράσου το άρθρο!