H 50και Ελλάς A.M.K.E. Ελληνικός Εταίρος του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καθοδήγησης MAB – Mentoring Across Borders

Πρόγραμμα MAB – Καθοδήγηση πέρα από σύνορα
Ξεκίνησε επίσημα,  το διαγενεακό, διακρατικό έργο Mentoring Across Borders (MAB Project), που υλοποιείται με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και  στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος για την Ελλάδα η 50και Ελλάς, μη κερδοσκοπική οργάνωση για την υποστήριξη και απασχόληση για τα άτομα μεγαλύτερης και τρίτης ηλικίας.Το MAB στοχεύει στην ανάπτυξη κόμβων mentoring σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι κόμβοι θα οργανώνουν και θα εκπαιδεύουν καταξιωμένους επαγγελματικά ενήλικες ηλικίας 50+ ως μέντορες, με σκοπό να προσφέρουν το χρόνο τους εθελοντικά, για να βοηθήσουν νέους, ηλικίας 18-30 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να εισέλθουν στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το έργο MAB βασίζεται στα επιτυχημένα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ EvolYou, ενισχύοντας τις βέλτιστες πρακτικές του και μεταφέροντας την καινοτομία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το EvolYou, σε 28 μήνες κινητοποίησε 90 ηλικιωμένους ως μέντορες, από 6 χώρες, οι οποίοι βοήθησαν 194 νέους που ευρίσκοντο σε μειονεκτική θέση, να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές εργασίας, με τη βοήθεια και την εμπειρία των μεντόρων τους.
Οι εταίροι του προγράμματος
13  οργανώσεις – εταίροι, στις οποίες και η 50και Ελλάς, συμμετέχουν από ΒέλγιοΓερμανίαΙταλίαΠολωνίαΟυγγαρίαΒουλγαρία,  ΑλβανίαΚύπρο και Ελλάδα, για την δημιουργία των κόμβων καθοδήγησης. Το έργο MAB συντονίζεται από το CESES, μια Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα οργανώσεων, οι οποίες συντονίζουν τις δραστηριότητες εμπειρογνωμόνων μεγαλύτερης ηλικίας στις χώρες τους. Στο έργο συμμετέχουν οι οργανώσεις: Senior Experten Services, VOLONTARIATO TORINO, AGE platform Europe, CEV, Seniores Italia Lazio, Cyprus Third Age Observatory, Druzhestvo Znanie, Onkentes Kozpont Alapitvany, Auleda Local Economic Development Agency Vlore, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Volontari  Senior Professionali ODV, και η αναφερθείσα 50και Ελλάς.
Η μεθοδολογία του έργου
Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα περιλαμβάνει  δραστηριότητες  διάδοσης,  ποιοτικού ελέγχου και  διαχείρισης κινδύνων, και θα υλοποιήσει πολύ σύντομα, μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα βοηθήσει στην αντιστοίχιση μεντόρων και καθοδηγούμενων. Στην πλατφόρμα  θα μπορούν να εγγραφούν άνθρωποι άνω των 50 ετών που επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, καθώς και νέοι που χρειάζονται καθοδήγηση στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.Μέσω της σύμπραξης δυτικών, ανατολικών και νοτιοευρωπαϊκών οργανώσεων, το έργο παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τις συμμετέχουσες οργανώσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με ομοειδείς οργανώσεις.

Για την διάδοση του έργου ανάμεσα στους ενδιαφερομένους, θα διοργανωθούν ημερίδες αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Περισσότερες λεπτομέρειες για την μεθοδολογία θα δημοσιοποιηθούν με την εξέλιξη του έργου.

Η 50και Ελλάς για το έργο

Η Δρ. Μυρτώ – Μαρία Ράγγα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της 50και Ελλάς, που ανέλαβε ως εταίρος, το πρόγραμμα MAB για την Ελλάδα, δήλωσε «Με το πρόγραμμα MAB ανοίγεται μπρος μας μια μοναδική ευκαιρία, να αξιοποιηθεί επί τέλους το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας, οι οποίοι κάθε άλλο παρά «απόμαχοι» είναι, καθώς έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν.  Για να επιτευχθεί  ο στόχος του προγράμματος, προσβλέπουμε στην  συνεργασία των παραγωγικών επιμελητηρίων και  της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.».

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ειδικά για την Ελλάδα, το έργο MAB αποτελεί μια καινοτομία και μια μοναδική ευκαιρία για την θεσμοθέτηση της καθοδήγησης και την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της συσσωρευμένης επαγγελματικής εμπειρίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, για την υποστήριξη νεαρών ενηλίκων (18-30 ετών), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν.

Ποια είναι η 50και Ελλάς

Η 50και Ελλάς είναι μη-κερδοσκοπική οργάνωση, που από το 2005, ασχολείται ενεργά με τα δικαιώματα των ατόμων ηλικίας άνω των 50, την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων για την γήρανση και την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων.  Η οργάνωση πραγματοποιεί δράσεις ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης ατόμων 50+ ετών και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης ενηλίκων, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, συμβουλευτικής φορέων και επιστημονικής έρευνας, στοχεύοντας σε «μια κοινωνία φιλική και δίκαιη για όλους», που είναι το σύνθημά της.

https://www.50plus.gr/

 

Μοιράσου το άρθρο!