Πιλοτική ομάδα πιστοποίησης ειδήσεων στην ΕΡΤ

Πιλοτική ομάδα πιστοποίησης ειδήσεων

Τον Φεβρουάριο του 2019 με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ, κ. Ιωάννη Δρόσου, συγκροτήθηκε η πιλοτική ομάδα πιστοποίησης και επαλήθευσης ειδήσεων του οργανισμού.

Σε αυτή συμμετέχουν οι:

Αλεξόπουλος Δημήτρης δημοσιογράφος/Συντονιστής έργου ΓΔ Νέων Μέσων
Βαλαούρα Κωνσταντίνα  δημοσιογράφος/ επαλήθευση ειδήσεων ΓΔ Νέων μέσων
Γιανναρά Ειρήνη    παραγωγός λόγου/ επαλήθευση ειδήσεων ΓΔ Ραδιοφωνίας
Νιαώτη Ιωάννα δημοσιογράφος/ επαλήθευση ειδήσεων ΓΔ Ραδιοφωνίας.

Έργο της ομάδας έργου είναι o έλεγχος και η επαλήθευση των ειδήσεων, καθώς και η παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση ροών πληροφορίας, διαστρέβλωσης, ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας σε ψηφιακά μέσα.

Σκοπός του έργου ορίζεται η υποστήριξη και ενίσχυση της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης µε:

1.Τη συστηματική αξιοποίηση των παραδοσιακών δηµοσιογραφικών εργαλείων, µε σκοπό να προσφέρεται υπηρεσία σε όλες τις δοµές του οργανισμού και τη δημιουργία συστήματος πρόσβασης σε υπο-συστήματα υποδοχής, παραγωγής και διακίνησης περιεχομένου του οργανισµού

2.Την αξιοποίηση και ανάπτυξη πλατφόρµας και εργαλείων ανάλυσης περιεχοµένου, με σκοπό τον άµεσο έλεγχο και την επαλήθευση ειδήσεων, και την αξιοποίηση και ανάπτυξη επιπρόσθετων ειδικών εφαρµογών λογισμικού, με σκοπό την χαρτογράφηση δικτύων διαστρέβλωσης, παραπληροφόρησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων

3.Την διαμόρφωση προγράµματος ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσιογράφων και την προώθηση της ερευνητικής δηµοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας δεδοµένων

4.Την συστηµατική καταγραφή και ανάλυση πληροφορίας, εκ παραλλήλου με την προώθηση της επιστημονικής μελέτης και της εφαρµοσμένης έρευνας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ενημέρωσης, έτσι ώστε να αναλαμβάνονται οι κατάλληλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης

5. H ομάδα ελέγχου και επαλήθευσης ειδήσεων δεν υποκαθιστά άλλες δομές παραγωγής ενημέρωσης της εταιρείας, αλλά επιζητά να τις ενισχύσει με σύγχρονο και πρωτοπόρο τρόπο, για τα δεδοµένα του εγχώριου µιντιακού οικοσυστήµατος

6. H ομάδα ελέγχου και επαλήθευσης ειδήσεων συστήνεται ως κόμβος δηµιουργίας και εξωστρέφειας και ως δυνητικό σηµείο συνάντησης ανεξάρτητων συνιστωσών στο πεδίο της επαλήθευσης ειδήσεων, καθώς επίσης και ισχυρών φορέων στην εφαρμοσμένη έρευνα για τα φαινόµενα της παραπληροφόρησης, διαστρέβλωσης, προπαγάνδας και διασποράς ψευδών ειδήσεων

Η ομάδα έχει εκπαιδευτεί και χρησιμοποιεί δύο ψηφιακά εργαλεία.

Το Media Watch ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο τα μέλη της ομάδας εκτός από το γεγονός ότι το χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό της παραποίησης μιας πληροφορίας μέσα από την αναπαραγωγή της από ψηφιακά μέσα, βοηθά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Το Truly Media μια πλατφόρμα ανάλυσης περιεχομένου που αναρτάται στα social media, της εταιρίας ATC (Αthens Technology Center).

Η ATC συνεργάζεται με ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων (Πορτογαλικό, Κυπριακό) και δημοσιογραφικούς οργανισμούς (ZDF, Deutsche Welle )  για την πιστοποίηση και επιβεβαίωση ειδήσεων στα social media.

Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας και την μετεξέλιξή της σε δομή, η οποία μέσα από κατάλληλες συνέργειες (πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών media, οργανισμούς, εργαστήρια καινοτομίας, ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκές δημόσιες τηλεοράσεις, ) να δημιουργηθούν ελληνικές και ευρωπαϊκές δομές, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παραπληροφόρησης.

Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι ζήτημα εδραίωσης της Δημοκρατίας και στήριξης των θεσμών μέσω της αποφυγής της διάδοσης στρεβλής και παραποιημένης πληροφόρησης που εδραιώνεται στο συλλογικό θυμικό, οδηγώντας σε λάθος συμπεράσματα για εν εξελίξει γεγονότα.

Δημήτρης Αλεξόπουλος

Συντονιστής έργου της πιλοτικής ομάδας πιστοποίησης ειδήσεων

Μοιράσου το άρθρο!