Συμμετοχή της ΕΡΤ στο πρόγραμμα «RadioAgora» για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής 28-29.11.2019

“Radio Agora”

Ελλάδα 2030: Ο ρόλος, οι κοινωνικές-οικονομικές προεκτάσεις και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού Προγράμματος “Supporting information measures on EU cohesion policy. («Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»)”. για την Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή πολιτική υποστηρίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης υπό τον τίτλο «“Radio Agora” Ελλάδα 2030: Ο ρόλος, οι κοινωνικές-οικονομικές προεκτάσεις και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής»
Σκοπός του προγράμματος είναι:
• να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην υποστήριξη όλων των περιφερειών της ΕΕ
• να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ —και ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη συνοχή— καθώς και η ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις τους στις ζωές των ανθρώπων
• να εξασφαλιστεί η διάδοση πληροφοριών και να ενθαρρυνθεί ο ανοικτός διάλογος σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, και το μέλλον
της
• να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την πολιτική συνοχή και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον της εν λόγω πολιτικής.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το κοινοτικό ραδιόφωνο Radio Popolare (Ιταλία), ο Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας -EMARTv -Παράρτημα Ανδαλουσίας (Ισπανία) και η ΕΡΤ (Ελλάδα). Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει αναλάβει το
CEPS – Center for European Policy Studies στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Η ΕΡΤ είναι ο πρώτος Ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην ημεδαπή που θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα πραγματοποιήσει το εγχείρημα του Δημόσιου Διαλόγου πάνω σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της χώρας σε αυτή.
Βασικό παραδοτέο του προγράμματος είναι η υλοποίηση 4 ειδικών δημοσιογραφικών ραδιοφωνικών εκπομπών (Radio Events) που θα καλύπτουν τις ακόλουθες 4 θεματικές ενότητες:
1. Η απασχόληση και τις οικονομικές προοπτικές σε κάθε χώρα: ο ρόλος, οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής
2. Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ο ρόλος, οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής
3. Διαρροή εγκεφάλων, εσωτερική μετανάστευση (θέματα που συνδέονται με τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας): ρόλος, αντίκτυπος και προκλήσεις για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής
4. Ευρωπαϊκές περιφέρειες: πώς θα ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: ο ρόλος, ο αντίκτυπος και οι προκλήσεις για τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Συνοχής.

Η δομή των ειδικών δημοσιογραφικών ραδιοφωνικών εκπομπών είναι η ακόλουθη:
1. Εισαγωγή: Παρουσίαση από τον δημοσιογράφο-συντονιστή (moderator) της θεματικής και των βασικών ερωτημάτων/παραμέτρων που την αφορούν. (Διάρκεια: 30 λεπτά)
2. Καλές Πρακτικές (Radio Experience): 3 εκπρόσωποι προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Περιφερειακής Συνοχής μιλούν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. (Διάρκεια: 30 λεπτά)
3. Συζήτηση (Radio Debate): 3 ειδικοί – εμπειρογνώμονες σχετικοί με τις θεματικές συζητούν σε στρογγυλό τραπέζι για το παρόν και το μέλλον της πολιτικής συνοχής, της στρατηγικής απορρόφησης που πρέπει να αναπτυχθεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης των πολιτών για τα προγράμματα που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν στην καθημερινότητά τους. (Διάρκεια: 60 λεπτά)

4.Συζήτηση – Ανοιχτός Διάλογος με τους Πολίτες (Citizens Agora): Πολίτες και ειδικοί συνομιλούν για τις θεματικές αυτές σε μία πρώτη απόπειρα δημόσιου προβληματισμού και ενημέρωσης. (Διάρκεια: 60 λεπτά)

Οι ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές θα φιλοξενηθούν στην Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος.
Θα υπάρξει μετάφραση για τους ομιλητές και διερμηνεία στη Αγγλική γλώσσα. Το διήμερο θα μεταδοθεί σε livestreaming και θα μαγνητοσκοπηθεί από την ΕΡΤ.

Περισσότερα στον ιστότοπο: www.radioagora.org

Μοιράσου το άρθρο!