Φοιτητές εν Δράσει (στην Κοινωνία)

Γνωρίζοντας Φοιτητικές Εθελοντικές Πρωτοβουλίες

 

ΕΛΙΞ

ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας
Από την ίδρυση της οργάνωσης το 1987 και μέχρι σήμερα, η ΕΛΙΞ έχει υλοποιήσει πλήθος εθελοντικών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ συγχρόνως έχει υποστηρίξει την αποστολή χιλιάδων εθελοντών από την Ελλάδα σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό. Παράλληλα, η ΕΛΙΞ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δεκάδες κοινωνικά προγράμματα με σκοπό την ένταξη, την προστασία των δικαιωμάτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Πολλά από τα προγράμματα της οργάνωσης απευθύνονται σε νέους εθελοντές.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.elix.org.gr/

 

Η εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών ” ̈Έθεξις”

 

Η ομάδα δραστηριοποιείται με γνώμονα 3 αξίες: την κοινωνική προσφορά (αιμοδοσίες, παροχή ανθρώπινου δυναμικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.α.), την προστασία του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, προστασία χλωρίδας και πανίδας κ.α) και την επαγγελματική ηθική των μελλοντικών επιστημόνων στην κοινωνία. Τέλος, αποσκοπεί στη δημιουργία ενεργών εθελοντικών πυρήνων σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα μπορούν να αυτενεργούν ελεύθερα, προσανατολίζοντας τις δραστηριότητές του στις ανάγκες των φοιτητών του τμήματός τους.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://green.upatras.gr/ethexis/

Μοιράσου το άρθρο!