Φοιτητές εν Δράσει (στην Κοινωνία)

Γνωρίζοντας Φοιτητικές Εθελοντικές Πρωτοβουλίες

 

Περιβαλλοντική Ομάδα ΑΠΘ

Πρόκειται για εθελοντική ομάδα φοιτητών, καθώς και αποφοίτων, που επικεντρώνεται στην, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, και στην κινητοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος (ενημέρωση για βιώσιμο τρόπο ζωής, διεκδίκηση φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών – θεσμών). Εκτός από αυτόν τον κύριο κορμό δράσεων, αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες όπως συγκέντρωσης τροφίμων για μετανάστες(-τριες) – πρόσφυγες, δράσεις φιλοζωικού χαρακτήρα κ.λ.π.

 Για περισσότερες πληροφορίες: https://enviroauth.wixsite.com/auth/i-omada

 

Περιβαλλοντική Ομάδα ΠαΜακ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Αναλαμβάνει εθελοντικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εντός και εκτός του ΠαΜακ. Προωθεί την οικολογική αρτιότητα των Πανεπιστημιακών δομών. Αναλυτικότερα, κάποιες από τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούμε σε ετήσια βάση είναι:
Πρόγραμμα ανακύκλωσης Διοργάνωση σεμιναρίων  Δράσεις ευαισθητοποίησης της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, αλόγιστης χρήσης αφισών, κλπ. Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος   Δενδροφυτεύσεις   Καθαρισμοί φυσικών περιοχών όπως το Δέλτα Αξιού, το Σέιχ Σου, κλπ Εκδρομές – πεζοπορίες στην φύση  Αναπλάσεις κοινωνικών χώρων   Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμούς, κινητοποιήσεις και συνέδρια καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.perivpamak.gr/

 

Green Team UoC – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "greenteam green University of Crete"

Η GreenTeam είναι μια ομάδα που γεννήθηκε από μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σκοπό να προκαλέσει αλλαγή.

Απασχολείται με θέματα που άπτονται:

  1. Της εκπαίδευσης με θεματολογία που εμπίπτει στη βιωσιμότητα, τη συμμετοχικότητα και τη περιβαλλοντική πολιτική – κάτι που επιτυγχάνει με ποικίλους τρόπους, όπως η διοργάνωση ποιοτικών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
  2. Της περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό την επιρροή προς την οικοδόμηση ενός μέλλοντος που ωφελεί ταυτόχρονα το σήμερα και το αύριο. Στο Πανεπιστημιο, αυτό το επιτυγχάνουν μέσω του εντοπισμού καίριων σημείων βελτίωσης σχετικά με την οικολογική αρτιότητα των Πανεπιστημιακών δομών και της εύρεσης δημιουργικών λύσεων ή προτάσεων αναβάθμισης. Στη συνέχεια, συμβουλεύονται τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, κοινοποιώντας τις προτάσεις τους και προκαλώντας συζήτηση γύρω από αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://green-team.gr/

Μοιράσου το άρθρο!