Φοιτητές εν Δράσει (στην Κοινωνία)

Γνωρίζοντας Φοιτητικές Εθελοντικές Πρωτοβουλίες

 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Ως εκ τούτου οργανώνεται υπό την εποπτεία του/της αντιπρύτανη/ισσας «Διοικητικών Υποθέσεων». Η ΜΥΦΕΟ άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», επιστημονικά υπεύθυνος της οποίας είναι ο καθηγητής Δημήτριος Πνευματικός. Στη ΜΥΦΕΟ ανήκει και η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) η οποία στελεχώνεται από πέντε ψυχολόγους. Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών/τριών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://myfeo.uowm.gr/

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ Η Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το Αιμοπετάλιο ξεκίνησε την δράση του από τον χώρο της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών τον Απρίλιο του 2002  με την υποστήριξη της HelMSIC (Ελληνική Επιτροπή των Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής). Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως κύρια πηγή έμπνευσης την γνωριμία των ιδρυτικών μελών με την Φ.Ο.Ε.Α. (Φοιτητική ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δραστηριοποιείται στην διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλλά και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με σύγχρονα ιατρικά και κοινωνικά θέματα. Βέβαια, καθοριστικής σημασίας ήταν η ανάγκη για αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ανάγκη μετάγγισης. Παράλληλα με το Αιμοπετάλιο, έγινε και παρόμοια προσπάθεια στο Ηράκλειο με τη ίδρυση της Ο.Φ.Ε.Α.Κ. (Ομάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης). Σήμερα, μέλη του Αιμοπεταλίου αποτελούν φοιτητές τόσο των σχολών Επιστημών Υγείας, όσο και της Φιλοσοφικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://aimopetalio.med.uoa.gr/

 

Μοιράσου το άρθρο!