Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ: “Υπεύθυνα χωρίς φόβο”

Οι Πρόσκοποι, η μεγαλύτερη κίνηση για νέους στο Κόσμο, από το 2017 έχουν «κωδικοποιήσει» τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα Ενήλικα Μέλη της Προσκοπικής Κίνησης οφείλουν να έχουν ως πρωταρχικό μέλημα, σε όλο το φάσμα της προσκοπικής δραστηριότητας αλλά και ως μέλη της Κοινωνίας, τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών και των νέων και την προστασία τους από κάθε μορφή βίας που μπορεί να υπάρξει. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η οποία δίνει τα κατάλληλα εφόδια, αφενός να μπορεί κάποιος εύκολα να αναγνωρίσει φαινόμενα ή περιστατικά βίας κατά των παιδιών και νέων και αφετέρου να γνωρίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους.

Σε συνέχεια της έκδοσης του 2017 του εγχειριδίου «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρουσιάζει μία νέα σχετική έκδοση. Η παρούσα έκδοση του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), με τίτλο «Υπεύθυνα, χωρίς φόβο», αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές – Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.

Για τη συγγραφή της παρούσας έκδοσης εργάστηκαν εντατικά τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., υπό την επιστημονική επίβλεψη των μελών της Επιτροπής για την Προστασία και Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π..

Τέλος, ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου, η οποία προλογίζει την παρούσα έκδοση.

Βρείτε την έκδοση εδώ

Περισσότερα για τους Προσκόπους: www.gineproskopos.gr και www.scouts4sdgs.gr

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το 2020, 110 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

Μοιράσου το άρθρο!