Ας γνωρίσουμε το Κ.Ε.Α. / Α.Μ.Ε.Α. – Συνέντευξη

Θέλετε να μας πείτε με λίγα λόγια τι είναι το Κ. Ε. Α. / Α. Μ. Ε. Α ;

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) λειτουργεί και ως Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ειδική αναγνώριση ως Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο  (Ν.Π.Ι.Δ.) από την Περιφέρεια Αττικής.Ιδρύθηκε το 1993 από γονείς ατόμων με Νοητική Υστέρηση, με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα σε νοητικώς υστερούντα άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω.

Ποιες είναι οι παροχές που προσφέρετε; 

Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. παρέχει :

Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Εργοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Εκπαίδευση στην ανάπτυξη Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.)

Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες

Προγράμματα Κοινωνικοποίησης

Γυμναστική και Άθληση

Ομάδες Παραδοσιακών Χορών

Ομάδα Χορωδίας

Ομάδα Θεάτρου

«ΛΕΣΧΗ» Ψυχαγωγίας και Δημιουργικής Απασχόλησης

Αθλητικό Σωματείο «Ολυμπιακή Φλόγα»

Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Μέσω των Εργαστηρίων & Τμημάτων

Κηροπλαστικής

Καλλιτεχνικών Κατασκευών και Ειδών Δώρου

Γραφικών Τεχνών

Αγιογραφίας και Ειδών Λαϊκής Τέχνης

Κηπουρικής και Ανθοκομίας

Πληροφορικής

Αγγειοπλαστικής – Πηλοπλαστικής

Προετοιμασία Πρωινού – Μαγειρική

Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής – Διαβίωσης

Επιπρόσθετες υποστηρικτικές υπηρεσίες:

Παροχή πλήρους γεύματος για τους ωφελούμενους μας. Λειτουργεί επαγγελματική κουζίνα-μαγειρείο σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο HACCP.

Μετακίνηση από και προς το Κέντρο με σχολικά λεωφορεία.

Το Κ.Ε.Α. /Α.Μ.Ε.Α., από τον Ιούνιο του 2012 λειτουργεί δύο Στέγες  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τις Σ.Υ.Δ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Ι & ΙΙ» στο Δήμο Γαλατσίου, δυναμικότητας 7 ατόμων (4 ανδρών και 3 γυναικών).

Ποιος είναι ο στόχος του Κέντρου σας; 

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ατόμων με νοητική αναπηρία, για την άμβλυνση του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

 

Ο οργανισμός σας αποτελεί μια Μ.K.O; 

Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. είναι πιστοποιημένο ως:

Φορέας Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Ειδική Πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ).

Φορέας με Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Α΄, Β΄& Γ΄.

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 1800-05).

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ: 2440-05).

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Από ποιες δομές-υπηρεσίες απαρτίζεται το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ; 

Κέντρο Διημέρευσης

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης-Αποκατάστασης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Σ.Υ.Δ. ‘’ΑΜΑΛΘΕΙΑ’’

Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια

Κοιν.Σ.Επ. ‘’ΙΑΣΜΗ’’

Αθλητικό Σωματείο ‘’Ολυμπιακή Φλόγα’’

Συνεργάζεστε με κάποιους φορείς και ποιοι είναι αυτοί;

Το ΚΕΑ/ΑΜΕΑ προσπαθεί και είναι ανοικτό στην ευρύτερη κοινότητα. Αναπτύσσει συνεργασίες με την Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλογικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και σχολεία από την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα παρέχει δυνατότητες πρακτικής άσκησης ακαδημαϊκών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με το ΙΕΚ Νίκαιας.

Πως μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας;

ΚΕΑ / ΑΜΕΑ

Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11,

Χαϊδάρι – Κάτω Αφαία, T.K. 12462

Τηλέφωνο: +30 210 2848733 / +30 210 5576620

Fax: +30 210 2832550

Ιστοσελίδα: http://www.kea-amea.gr/index.php/gr/

e-mail:[email protected] 

Ποια είναι τα πλάνα σας για το 2020;

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΕΑ/ΑΜΕΑ (και αντίστοιχων φορέων) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική δυνατότητα και τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε. Παρ’ όλα αυτά το 2020 μπαίνει σε εφαρμογή ένα ιδιαίτερο και σημαντικό πρόγραμμα για εμάς.

– Αφορά στη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την εταιρεία KORRES που δίνει στο Κέντρο μας και τη δυνατότητα της παραγωγής πρώτης ύλης (φαρμακευτικά φυτά) για τις ανάγκες της. Ανεξάρτητα της ποσότητας παραγωγής η ενέργεια αυτή βοηθά στην απασχόληση άρα στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης αρκετών καταρτιζόμενων – ατόμων με νοητική αναπηρία.

– Η αυτόνομη – υποστηριζόμενη – διαβίωση είναι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισμού των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το 2020 λοιπόν ξεκινά η λειτουργία δύο ακόμη Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του ΚΕΑ/ΑΜΕΑ. Σύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα που θα φιλοξενήσουν ακόμη 18 συνολικά άτομα.

– Η διαρκής ενημέρωση των εκπαιδευτών, των κοινωνικών επιστημόνων, η ενημέρωση των γονιών αποτελεί πάντα μεγάλο ζητούμενο στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Έτσι σχεδιάζουμε την υλοποίηση κυλιόμενων σεμιναρίων προς την κατεύθυνση αυτή.

– Η στάση ζωής των πολιτών απέναντι στην αναπηρία είναι βαθύτερο θέμα παιδείας. Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε τη συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων της ευρύτερης περιοχής μέσα στο 2020.

Υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία και το ευρύ κοινό;

Παρά τη γενικότερη στάση και το φόβο της ευρύτερης κοινωνίας για την αναπηρία, τη διαφορετικότητα, σημαντική υποστήριξη έχουμε δεχθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού έχει υποστηρίξει έμπρακτα το έργο μας. Συνέβαλε στον εξοπλισμό των εργαστηρίων μας, στον εξοπλισμό των Στεγών ημιαυτόνομης διαβίωσης και συνεχίζει διαρκώς να μας υποστηρίζει.

Η εταιρεία KORRES – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ με τη δυνατότητα συνεργασίας που μας παρέχει ενδυναμώνει το ρόλο μας στον τομέα της επαγγελματικής ένταξης των παιδιών μας – ατόμων με αναπηρία.

Η ΕΡΤ Α.Ε. με τον τομέα της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης εκτός από τη δυνατότητα διοργάνωσης του bazaar επικοινωνεί με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που αφορούν στα άτομα με νοητική αναπηρία ενεργοποιώντας την «κοινωνία» προς την κατεύθυνση της άρσης του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

Η προσωπική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργου Σταμάτη στο Κέντρο μας για την «ίδια» αντίληψη των θεμάτων που μας απασχολούν, δημιουργεί τις προϋποθέσεις γόνιμου διαλόγου.

Πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση ο φορέας, κι αν ναι, σε ποι τομέα;  

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάγκη στην πρόσβαση σε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και άλλες εναλλακτικές μορφές απασχόλησης με επίκεντρο την Κοινωνική Οικονομία δημιουργούν καθημερινά την ανάγκη εξορθολογισμού και βελτίωσης του Οργανισμού μας. Συνδεδεμένα είναι όμως όλα αυτά με τους διαθέσιμους πόρους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή.

Συνέντευξη στον Βασίλη Ηλία, από το τμήμα ΚΕΕΠ της ΕΡΤ.

Μοιράσου το άρθρο!