Το Αρχείο της ΕΡΤ συνδιοργανώνει το ετήσιο συμπόσιο του Δικτύου του EUscreen για την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό

To Αρχείο της ΕΡΤ, μέλος του EUscreen Foundation, συνδιοργανώνει το ετήσιο συμπόσιο του Δικτύου του EUscreen, με θέμα «Reimagining the Future of Data Flows: A European Digital Public Space». Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, από 13:00 έως 17:00 και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 από 10:30 έως 13:30, στο Στούντιο Β του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ.

Το EUscreen είναι ένα διεθνές δίκτυο ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, οπτικοακουστικών αρχείων, μελετητών των μέσων ενημέρωσης και επαγγελματιών. Κάθε χρόνο το διεθνές συμπόσιο του EUscreen Foundation, όπου συμμετέχουν και φορείς από την ευρύτερη ευρωπαϊκή οπτικοακουστική κοινότητα, εστιάζει σε διαφορετικό θέμα.

Η φετινή εκδήλωση που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα επικεντρωθεί στους Ευρωπαϊκούς Χώρους Δεδομένων (European Data Spaces) που στοχεύουν στην διευκόλυνση της ανταλλαγής και της αύξησης της ροής δεδομένων από διαφορετικές πηγές («data islands») σε όλη την Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης δημιουργίας υποδομών, σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα. Θα εστιάσει στο φάσμα ψηφιακών δεδομένων από τους τομείς του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, του τουρισμού και της επιστήμης και στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης ποιοτικών δεδομένων, βιώσιμο στο μέλλον, που θα προωθεί την πρόσβαση σε περισσότερους ενδιαφερόμενους και τη διαλειτουργική ανταλλαγή τους.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αντίληψης στη διαχείριση τους. Η στρατηγική αυτή έχει στόχο να δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου, διαλειτουργικού ευρωπαϊκού χώρου και στα μεταδεδομένα που συνοδεύουν το οπτικοακουστικό υλικό. Η ανάπτυξη χώρων δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς θα συμβάλουν στην επιτάχυνση των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνεται στην «Ψηφιακή πυξίδα 2030: Ο ευρωπαϊκός δρόμος για την ψηφιακή δεκαετία».

Το πρόγραμμα του συμποσίου:

thttps://docs.google.com/document/d/1hR4S4fVJvQGruiQpjeVsWRXL56UyTy0qK75_XuX07yE/edit

Μοιράσου το άρθρο!