ΕΕΔΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
στις 8 Μαρτίου με δύο (2) σύντομα τηλεοπτικά μηνύματα (σποτ) ευαισθητοποίησης. Μια συνεργασία της ΕΕΔΑ με το Δημοτικό Σχολείο Τολού.

 

1 – Για κατάργηση νόμων που εισάγουν διακρίσεις γυναικών

 

2 – Για ίση εκπροσώπηση σε θέσεις εξουσίας και για την ισότητα των φύλων

 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ο εθνικός θεσμός προστασίας
και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας
σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών και τον Ν. 4780/2021 (άρθρα 11-
13), έχει ως θεσμική αποστολή, μεταξύ άλλων, τη διαρκή παρακολούθηση θεμάτων που
άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημόσια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα προστασίας και σεβασμού
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Μοιράσου το άρθρο!