Κοινωνική Ευθύνη ΕΡΤ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ που αφορά σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε σύνδεση με την κοινωνία.

Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας απέναντι στους Πολίτες και τους εργαζόμενούς της.

Κοινωνικός στόχος της ΕΡΤ είναι η παραγωγή Δημόσιας Αξίας. Η ΕΡΤ επιχειρεί να τον εκπληρώσει μέσω της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών, της Ανοικτής Διακυβέρνησης και Δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Πολιτών και της Κοινωνίας.

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος.
15 Ιουνίου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr 15/06/2022   «Η Αιμοδοσία ως Πράξη Κοινωνικής Αλληλεγγύης»   Η αιμοδοσία ως πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης […]
14 Ιουνίου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr 14/06/2022   WWF Ελλάς: «Επενδυτικό κενό προς την κλιματική ουδετερότητα»   Μέσω της έκθεσης «Επενδυτικό […]
10 Ιουνίου 2022

Ακούγοντας μία ραδιοφωνική εκπομπή για τα δικαιώματα των ζώων

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, που ήταν και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στην εκπομπή «Athens Calling» του Πρώτου Προγράμματος συζητήθηκε η ανάγκη κανόνων συμβίωσης με τα […]
10 Ιουνίου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr 10/06/2022   Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: «ΣΕ ΕΠΑΦΗ» με τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες   Με […]
9 Ιουνίου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr 9/06/2022   Ευρωκοινοβούλιο: Η κλιματική αλλαγή είναι ο απόλυτος πολλαπλασιαστής νέων απειλών   Έκθεση του […]
8 Ιουνίου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 8/06/2022   Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022   Η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2022 σηματοδοτεί την έβδομη […]