Κοινωνική Ευθύνη ΕΡΤ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ που αφορά σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε σύνδεση με την κοινωνία.

Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας απέναντι στους Πολίτες και τους εργαζόμενούς της.

Κοινωνικός στόχος της ΕΡΤ είναι η παραγωγή Δημόσιας Αξίας. Η ΕΡΤ επιχειρεί να τον εκπληρώσει μέσω της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών, της Ανοικτής Διακυβέρνησης και Δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Πολιτών και της Κοινωνίας.

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος.
21 Δεκεμβρίου 2018

ERT Media Lab

Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας για την προώθηση της καινοτομίας στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ανακοινώνει το Πρόγραμμα #ERTMediaLab, το οποίο απευθύνεται σε: […]
20 Δεκεμβρίου 2018

ΣυμμΕΡΤέχουμε Εθελοντικά!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, 13 Νοεμβρίου, θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους εργαζόμενους/ες της ΕΡΤ να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές/εθελόντριες στις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας της […]
20 Δεκεμβρίου 2018

ΣυμμΕΡΤέχουμε περιβαλλοντικά με Κόκκινους Κάδους

Άλλη μία περιβαλλοντική πρωτοβουλία του τμήματος ΚΕΕΠ της ΕΡΤ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ο Κόκκινος Κάδος.             Aπό […]
20 Δεκεμβρίου 2018

ΣυμμΕΡΤέχουμε και οργανικά με Καφέ Κάδους

Η ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της δράσης “ΣυμμΕΡΤέχω”  για την Κοινωνική της Υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, ξεκίνησε και τη συλλογή […]
13 Δεκεμβρίου 2018

«Παιδική Κακοποίηση»: Ένα αυξανόμενο φαινόμενο της εποχής μας

Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, υποστήριξε επικοινωνιακά τη δράση της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί” και ήταν παρούσα στην ημερίδα που διοργάνωσε με […]
13 Δεκεμβρίου 2018

Υποστήριξη δράσης του “Αργώ” – Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων

H ΕΡΤ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, φιλοξένησε την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στο στούντιο Ε, την Ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου […]