Κοινωνική Ευθύνη ΕΡΤ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ που αφορά σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε σύνδεση με την κοινωνία.

Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας απέναντι στους Πολίτες και τους εργαζόμενούς της.

Κοινωνικός στόχος της ΕΡΤ είναι η παραγωγή Δημόσιας Αξίας. Η ΕΡΤ επιχειρεί να τον εκπληρώσει μέσω της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών, της Ανοικτής Διακυβέρνησης και Δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Πολιτών και της Κοινωνίας.

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος.
9 Μαΐου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 09/05/2022   “Acropolis Now”: Εκπομπή στο BBC για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην Ακρόπολη   Το […]
6 Μαΐου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 06/05/2022   Προσωπικός βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Έως 31/5 οι αιτήσεις για 1.000 ωφελούμενους […]
5 Μαΐου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 05/05/2022   Δύο χρόνια λειτουργίας για το Πρόγραμμα Εθελοντικής Μετεγκατάστασης   Συμπληρώνονται με επιτυχία δύο […]
4 Μαΐου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 04/05/2022     Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τις 69 μέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία   […]
4 Μαΐου 2022

Ο Γ. Σταμάτης στην εκπομπή «Ασκώ τα Δικαιώματά μου»

Εκπομπή «Ασκώ τα Δικαιώματά μου»:  O Γιώργος Σταμάτης, μιλά για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η ΕΡΤ στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των […]
3 Μαΐου 2022

Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Επιλέγοντας Ειδήσεις με Κοινωνικό Αντίκτυπο από το ertnews.gr & το csr@ert.gr/ 03/05/2022   Δείτε στο πέμπτο επεισόδιο του νέου κύκλου: «Αυτισμός» (Β’ Μέρος)   Σήμερα, 3 […]